Çevre Politikası

    Otomotiv sektörüne sac parça şekillendirme hizmeti veren TEKKALIP LTD. ŞTİ. olarak biz; tüm faaliyetlerimizde çevre üzerinde oluşabilecek olumsuz etkileri azaltarak önlemek için sürekli iyileştirme prensibi doğrultusunda,
1) Çevre kanunlarına, yönetmelik ve diğer ilgili hükümlere uyacağımızı, müşterilerimizin çevre ile ilgili isteklerini gerçekleştireceğimizi,
2) Tüm faaliyetlerimizde endüstriyel kirliliği önleyerek kirliliği kaynağında en aza indirgeyeceğimizi, atıklarımızı kontrol altında tutup hedeflerimiz doğrultusunda minimize ederek, geri kazanımı özendireceğimizi,
3) Doğal kaynak tüketimini (elektrik, su, hammadde, yakıt vb.) kontrol altında tutacağımızı ve çevreye etkisi en az olan doğal kaynaklara yöneleceğimizi,
4) Çevre bilincini yükseltmek amacı ile eğitimler düzenleyip ilgili tarafları bilgilendireceğimizi ve yerel halkla paylaşımı sağlayacağımızı,
5) İşçi sağlığı ve iş güvenliğini olumsuz etkileyecek koşulları ortadan kaldırarak uygun çalışma ortamı sağlayacağımızı,
6) TEKKALIP çevre politikasını yazılı doküman haline getirerek sürekliliğini sağlamayı,taahhüt ederiz.